Mgr. Petr Šedivý

notář

Mgr. Eva Šedivá

notářská kandidátka & zástupkyně notáře

Mgr. Jana Kuřinová

notářská koncipientka

Marie Klímová

notářská tajemnice

Sabina Čermáková, DiS.

notářská tajemnice

Marcela Šebestíková

notářská tajemnice